Select Page

TOETA

ANNETA JA MUUDA KOOS MEIEGA ÜKSILDASED EAKAD MURETUMAKS!

SINU ANNETUS PANEB VANAEMAD-VANAISAD ÕUNAPUU OTSA RONIMA EHK MIKS ANNETADA JUTUTAJALE?

Kui Sa annetad meile näiteks 10€, siis on see  sama palju kui kolm tassi kohvi või kaks ostmata jäänud popkornituutut, aga ühe omaette jäänud ja end üksildasena tundva vanema inimese jaoks on see põnevam ja muretum päev – et tal oleks ka oma Jututaja;

muudad tema kohtumise noorega huvitavamaks ja kvaliteetsemaks – sest noor saab põhjaliku ettevalmistuse ja koolituse;

paljundad kohtumiste arvu – sest nii on rohkem rõõmsaid ja motiveeritud noori, kes püsivamalt koolikohustuste ja muude sagimiste kõrval kohtumistel käivad;

aitad jõuda temani, kes linnast veidi eemal – sest selle rahaga on võimalik jõuda kaugemale sõna otseses mõttes, maksta bussi- ja rongiraha;

ja kokkuvõttes paned ta õunapuu otsa roninud vanema eeskujul ka ise puu otsa ronima ja seiklema – kui mitte päriselt, siis kujutluses ikka.

Jututajat toetades aitad Eestis levida sellisel heaoluteenusel, mis siin juba ammu Põhjamaade, Inglismaa ja paljude teiste maade eeskujul oleks pidanud olema. Tänu headele annetajatele saame suurendada oma tegevuse mõju, sest iga väikegi annetus annab võimaluse meil teha veel rohkemate eakate elu toredamaks. 

KUIDAS ANNETADA?

2020. aastast on Jututaja tulumaksusoodustusega ühingute nimekirjas, mis tähendab, et meile tehtud annetused saab füüsiline isik oma maksustatavast tulust täielikult maha arvata. Juriidilised isikud saavad annetusi ja kingitusi maksuvabalt teha teatud piires.

MTÜ Jututaja arveldusarve: EE892200221071433032 

Annetuste kogumise hea tava

MTÜ Jututaja liitus annetuste kogumise hea tavaga veebruaris 2020 ning järgime seega allolevaid põhimõtteid:

Info annetuse koguja kohta on kergesti leitav. See tähendab, et annetuse koguja kodulehel on avaldatud organisatsiooni eesmärgid, aastaaruanded ja ülevaated annetuste senisest kasutamisest, põhikiri, juhtorgani ja töötajate nimed ning organisatsiooni kontaktandmed. Annetajaid teavitatakse ka annetamisega kaasnevatest maksudest ja soodustustest.

Annetuste kogumisel öeldakse selgelt, milleks annetust kasutatakse ja milliseid tulemusi annetuse kasutamisega saavutada soovitakse. Kui annetusi kogutakse abivajajale edasi andmiseks, on annetuse tegijal õigus eelnevalt teada, kui suur osa annetusest jääb annetuse kogumise ja vahendamisega kaasnevate kulude katteks.

Annetuse tegemiseks ei avaldata survet. Annetuse koguja austab annetaja õigust ise otsustada, kas ja kui palju ta annetab, ning kas ta soovib, et tema nimi annetajana avalikustatakse või mitte.

Kogudes annetusi kellegi teise toetamiseks, austatakse abivajaja õigust privaatsusele. Infot tema kohta ei avaldata ilma abivajaja nõusolekuta. Erilist tähelepanu tuleb pöörata laste õiguste kaitsmisele.

Annetustena kogutud raha kasutatakse heaperemehelikult, sihipäraselt ja otstarbekalt. Kui juba kogutud annetust ei ole võimalik kasutada, siis annetuse koguja teavitab sellest annetajat ja pakub võimalust annetuse tagastamiseks või lepitakse kokku annetuse edaspidises kasutamises.

Annetuse koguja täidab annetajale antud lubadused nii annetuse kasutamise kui ka sellest info andmise osas. Annetuse kasutamisest ning sellega saavutatud tulemustest antakse aru annetuse koguja kodulehel ja võimalusel otse annetajale.

Loe lisaks Vabaühenduste Liidu kodulehelt.

AITÄH toetajatele ja koostööpartneritele:

Võta meiega ühendust!

MTÜ Jututaja

jututaja@jututaja.ee

Äriregistri kood: 80563958

Swedbank EE892200221071433032